head1

Zaanstad is in beweging

Onder de noemer #Zaanstad2020 werken we sinds de zomer van 2017 aan de toekomst van onze vereniging als volleybalbolwerk. Na een brainstormsessie zijn we van start gegaan met zes concrete projecten. Afgelopen vrijdag kwam de kerngroep #Zaanstad2020 bij elkaar om de voortgang en ontwikkeling binnen deze projecten te bespreken.

Doorstroom in de dameslijn
Vincent, trainers dameslijn, technische commissie
Het doel van het project is om de doomstroom – zowel naar een hoger team als naar een lager team – te verbeteren. De beoogde resultaten zijn dat de samenstelling van teams goed passen  bij de doelstellingen van de teams, dat de teams goed onderling op elkaar aansluiten en dat voor individuele speelsters voldoende mogelijkheden zijn om een stapje hoger of lager te gaan spelen. In overleg tussen trainers en tc is een inschatting gemaakt van de mogelijkheden van de speelsters en de binding met de vereniging. Op basis hiervan is een eerste voorlopige blauwdruk gemaakt van de teamindeling voor volgend seizoen. Vervolgens zullen er de komende weken gesprekken gevoerd worden met de speelsters om de blauwdruk te toetsen. Op basis van deze blauwdruk trainen nu al speelsters met andere teams mee en wordt vroegtijdig zichtbaar waar hiaten in de teamindeling zitten. Op deze manier is de tc al vanaf november bezig aan het werken naar een teamindeling voor volgend seizoen.

Trainers opleiden, begeleiden en professionaliseren
Marc en Ellen, trainers
Binnen Zaanstad hebben we een enorm potentieel aan volleybalkennis en ervaring. Veel spelers en speelsters uit de hogere teams geven training. Hoe ga je deze trainers verder opleiden en begeleiden om de training op een (nog) hoger plan te krijgen? Hoe zorg je er voor dat de aanpak van trainers beter op elkaar afgestemd kan worden? Als start is via een enquete onder trainers een inventarisatie gedaan hoe de trainers er zelf in staan, hun behoeften en wensen, de binding met de verening. Binnenkort zal dit een vervolg krijgen op een trainersbijeenkomst om tot concrete doelstellingen en activiteiten te komen. Een eerste stap zal al gemaakt worden met de workshop ‘Coach de coach’ gericht op ontwikkeling van pedagogische kennis en vaardigheden van trainers/coaches.

Doorstroming van jeugd naar breedtesport
Ellen, A-jeugd-trainers, trainers breedtesportteam, technische commissie, jeugdcommissie
Relatief veel A-jeugd van 16-17 jarigen stoppen met volleybal bij de overstap naar de senioren. Talenten zijn vaak al gewend om op jonge leeftijd mee te doen bij seniorenteams. Door zoveel mogelijk A-jeugdspelers en speelsters mee te laten trainen bij de senioren – dus juist bewust ook bij de breedtesportteams – wordt de stap naar de senioren kleiner gemaakt. Het levert nu al een wisselwerking op: ook de breedtesport teams beginnen de jeugd te ontdekken als er invallers nodig zijn. We voorzien nu dat er volgend seizoen waarschijnlijk een extra dames- en herenteam bij zal komen.

Nieuw volleybalaanbod
Bert in samenwerking met Merel als trainster
Gezien alle maatschappelijke ontwikkelingen is er behoefte aan een meer flexibel volleybalaanbod. Veel mensen hebben geen behoefte aan trainings- en wedstrijdverplichtingen, maar willen wel graag sporten en zijn bekend met volleybal. Vanaf het najaar is gestart met een blok van tien trainingen gegeven door Merel. De geluiden over deze trainingen zijn zeer enthousiast en inmiddels is een tweede blok gestart. Er blijkt ook behoefte te zijn om als vervolg in een recreantengroep in te stromen en in een enkel geval om aan te sluiten bij een competieteam. Aan deze mogelijkheden wordt in de aanloop naar het komende seizoen gewerkt.

Volleybal is dé tijd van je leven
Ingerlise samen met de opgerichte jeugdraad
Sporten voor de jeugd is meer dan alleen trainen en wedstrijden spelen. Lid zijn van een vereniging is een sociaal gebeuren en wie kan er beter invulling aan geven dan de jeugd zelf. Tegen die achtergrond is recent de jeugdraad opgericht. Binnen no-time was er een jeugdkersttoernooi met aansluitend eten, gewerkt wordt aan een jeugdfeest en er is een idee voor een filmavond. Ook zal de jeugdraad betrokken gaan worden bij de organisatie en invulling van het jeugdkamp. Beleving bij de jeugd vergroot de binding met de vereniging en daar worden wel als club alleen maar groter en sterker van.

De veilige sportomgeving
Ingerlise, Eric, Jos, Daniel, Jirrin en Wim
VV Zaanstad zijn we met zijn allen en natuurlijk willen we een vereniging zijn waarin iedereen zich prettig voelt. Intentie van de projectgroep is naast het maken van heldere richtlijnen en afspraken, ook de eigen verantwoordelijkheid van de leden aan te spreken. Op die manier ‘bewaken’ wij met iedereen samen een positieve Zaanstad-cultuur. Eerste speerpunt is sexuele intimidatie, met als belangrijk doel dat mensen de weg weten als ze  op dit gebied dingen meemaken die ze als onprettig/ongewenst ervaren. Jos Blakenburg was al vertrouwenspersoon en Jirrin Schut is daarbij gekomen Zij zullen zich de komende tijd zichtbaar profileren, zodat iedereen weet dat je bij hun terecht kan. Daarnaast zal er naar volgend seizoen toe gestreefd worden dat elke trainer/coach over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag beschikt. Tweede speerpunt is ‘sportief publiek’, stimuleren van een positieve houding van het publiek naar eigen team, trainers/coaches, tegenstander en scheidsrechter. Een positieve uitstraling van het publiek volgen de ‘Zaanse manieren’ die goed past bij de uitstraling van onze club als volleybalbolwerk.

De groep kerngroep bestaat momenteel uit: Vincent Pirovano, Marc Donker, Patrick de Reus, Jeroen Nol, Ellen van der Veekens, Angelique Kreulen, Helen Kaptein, Ingerlise Kooijman, Bente van der Peet, Fanny Wegman, Masja Roovers, Frank Lemstra, Wim van der Weide en Bert Sombroek.

De organisatie van Zaanstad2020 is in handen van Eric Visch / communicatieadviseur

 

Deel dit bericht als je het leuk vindt
© VV Zaanstad 2013-2019 - Privacyverklaring - Webdesign & development: Toewan grafische communicatie / Eric Visch
MENU