sponsorkliks (post)

sponsorkliks (mob)

VOG’s voor trainers & coaches volgend seizoen

Dat seksuele intimidatie binnen de sport in z’n algemeenheid regelmatig voor  komt, is bij iedereen wel bekend. Gelukkig zijn er binnen onze vereniging – zover als bekend – geen voorkomende gevallen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden door het creëren van een zo veilige mogelijke sportomgeving. In het kader van #zaanstad2020 hebben we daar een apart project van gemaakt, waarin onder andere de vertrouwenscontactpersonen Jos Blakenburg en Jirrin Schut onderdeel van uitmaken. Recent hebben zij zich via de website voorgesteld. 

Om de risco’s van seksuele intimidatie zoveel mogelijk te vermijden, is in overleg met het bestuur besloten dat vanaf volgend seizoen alle trainers en coaches een VOG moeten overleggen aan de vereniging. Hiermee weten we we in elk geval zeker dat alle trainers en coaches binnen Zaanstad een schoon verleden hebben, althans niet in aanraking zijn geweest met justitie. Daarnaast zijn we bezig met een aantal gedragsregels voor trainers en coaches. Geen strikte regels maar wel punten om op te letten en waar je als trainer of coach misschien nooit aan gedacht hebt. Met dit beleid willen we als project ‘de veilige sportomgeving’ – samen met het bestuur van Zaanstad – de kans dat seksuele intimidatie binnen onze vereniging voor komt zo klein mogelijk maken. 

Uiteindelijk vinden we een open cultuur – waarbinnen we dingen met elkaar kunnen bespreken en zonodig elkaar kunnen aanspreken op gedrag – misschien wel de belangrijkste factor om een veilige sportomgeving te bewerkstelligen. Voor deze cultuur zijn we met z’n allen verantwoordelijk.

#ZaanstadZijnWeMetZnAllen #ZaanstadMakenWeMetZnAllen

(bericht: projectgroep ‘de veilige sportomgeving’ / bestuur #zaanstad2020)

Deel dit bericht als je het leuk vindt
© VV Zaanstad 2013-2019 - Privacyverklaring - Webdesign & development: Toewan grafische communicatie / Eric Visch
MENU