Vereniging

Stichting Volleyhal

Zes voormalige volleyballers van VV Zaanstad hebben ruim 20 jaar geleden het beheer en de exploitatie van de sporthal Zaanlands West van de Gemeente Zaanstad overgenomen. Daartoe hebben zij de Stichting Exploitatie en Beheer Volleyhal opgericht. Vanuit deze stichting wordt ervoor gezorgd dat de hal schoon en goed onderhouden is, zodat de gebruikers met plezier hun sport kunnen beoefenen. Gebruikers van de hal zijn scholen, sportverenigingen en bedrijven. Ook nu nog bestaat het bestuur voornamelijk uit ex-volleyballers van VV Zaanstad.
Diezelfde groep vormt ook het bestuur van Stichting Volleyhal Zaanstad. In deze stichting is de exploitatie van de sportkantines in Topsportcentrum De Koog en sporthal Zaanlands West ondergebracht.

Het bestuur van beide stichtingen bestaat op dit moment uit Eric Hoorn (voorzitter), Henk de Reus (penningmeester), Bert Sombroek (secretaris), Anne Schut en Martin Kaaijk.

Voor meer informatie: mailto:info@volleyhal.nl