sponsorkliks (post)

sponsorkliks (mob)

Veilig sporten bij Zaanstad

Natuurlijk wil je als lid van VV Zaanstad op een prettige, gezellige manier volleyballen in een veilige omgeving. Dat geldt natuurlijk voor volwassenen maar in het bijzonder en juist ook voor onze jeugdleden. Vandaar dat wij als VV Zaanstad beleid voeren en invulling geven aan een veilige sportomgeving binnen onze club. Dit beleid is gevat in het beleidsplan ( download hier het beleidsplan Veilige Sportomgeving VV Zaanstad ) zoals dat is voorbereid in de periode nov 2017 – april 2019 door de projectgroep ‘De veilige sportomgeving’.

Onder een veilige sportomgeving verstaan wij:

  • een omgeving waarbinnen alle vormen van (seksuele) intimidatie ten zeerste wordt afgekeurd en actief gemeld;
  • een vereniging waar iedereen zich zelf kan zijn, ongeacht talent, sekse, geaardheid of afkomst;
  • een vereniging waarin pesten en discriminatie niet getolereerd wordt;
  • een vereniging waarbinnen een verantwoord alcoholbeleid wordt gevoerd met specifieke aandacht voor de jeugd van 18 jaar en jonger;
  • een vereniging waarbij van leden en supporters een positieve houding wordt verwacht ten aanzien van spelers, trainers/coaches, tegenstanders en scheidsrechters;
  • een vereniging met een open cultuur waarbinnen ieder zijn verantwoordelijkheid neemt om zaken die iets minder goed gaan bespreekbaar te maken.

Om een zo concreet mogelijk beeld te schetsen van de do’s and don’ts werken we met ingang van het nieuwe seizoen met een aantal gedragsregels, zie de afbeelding en deze poster zal ook zichtbaar zijn in onze sporthallen. Wat betreft alle vormen van seksuele intimidatie zijn we heel strikt: ongewenst gedrag is in dat opzicht als vanzelfsprekend ontoelaatbaar. Sinds 1 april 2019 zijn we als bestuur verplicht elk incident te melden. We hopen dat het nooit binnen onze vereniging zal voorkomen, echter wij kunnen hier niet duidelijk genoeg over zijn. Overigens is het zo dat met ingang van het seizoen 2018-2019 alle trainers en coaches bij VV Zaanstad verplicht in bezit moeten zijn van een VOG.

Natuurlijk gaan we er in eerste instantie vanuit dat iedereen ongewenste situaties bespreekbaar maakt met direct betrokkenen en/of zijn of haar omgeving. Is dat lastig of wil je dat niet, dan bestaat altijd de optie om contact op te nemen met één van onze vertrouwenscontactpersonen (Jos Blakenburg en Jirrin Schut, zie contactgegevens). Schroom niet om één van hen te benaderen. Ze zijn er voor en bij hun kan je de dingen in vertrouwen bespreken. Zij zullen met jou samen kijken of en welke stappen er verder ondernomen kunnen en/of moeten worden.

(bericht: bestuur VV Zaanstad)

#Zaanstad2020

Deel dit bericht als je het leuk vindt
© VV Zaanstad 2013-2019 - Privacyverklaring - Webdesign & development: Toewan grafische communicatie / Eric Visch
MENU