head1

Van de voorzitter bij de opening van het seizoen

Aanstaande zaterdag 15 september gaat het seizoen officieel van start met de Open Dag van Zaanstad. Vooraf belicht voorzitter Bert Sombroek het komende seizoen en de meest recente ontwikkelingen binnen de vereniging.

Een nieuw seizoen
Een nieuwe seizoen, nieuwe teams, nieuwe kansen. Dames 1 staat dit seizoen onder leiding van Vincent Pirovano. Het heeft als eerste team vaan Zaanstad een naamsponsor en heet nu Merkala Zaanstad Dames-1. Merkala (www.merkala.nl) is een webshop in sport/medische produkten. Het team is versterkt met een aantal speelsters van buitenaf. We zijn benieuwd hoe D1 zich in de 1e divisie zal manifesteren.
Ook Heren 1 heeft een nieuwe trainer, Sandor Rieuwers, en ook hier een aantal nieuwe spelers. Doelstelling is een plaatsje hoger te eindigen dan vorig seizoen, om daarmee de play-outs te ontlopen.
Heren 2 blijft onder leiding staan van Marc Donker, terwijl Dames 2 wordt getraind en gecoacht door Derk de Saegher. Met name voor D2 zijn de verwachtingen hoog gespannen na de degradatie vorig seizoen. En ook het helemaal vernieuwde H3 kan dit seizoen weer omhoog gaan kijken in de derde divisie onder leiding van Jeroen Nol.

De TC en de JTC hebben zich de afgelopen maanden bijzonder ingespannen om het trainingsschema sluitend te krijgen en tot een voorlopige teamindeling te komen. Een behoorlijke klus, waarbij het lastig is het iedereen naar de zin te maken, want we hebben komend seizoen 15 jeugdteams, 7 damesteams, 7 herenteams en 2 zitvolleybalteams, en er komen weer instuiftrainingen.

Het raamwerk staat weer, dus het seizoen kan bijna beginnen!

Zaanstad2020 en beleid
Zoals bekend zijn we onder de noemer #Zaanstad2020 sinds ruim een jaar bezig met de toekomst van onze vereniging. We zijn direct van start gegaan met zes concrete projecten. Bij de laatste bespreking van de kerngroep #Zaanstad2020 over de voortgang bleek dat er nu behoefte is aan meer structuur, aan een beleidskader. Een zestal mensen uit de kerngroep zal zich bezig houden met een “beleidsagenda 2023”, die op hoofdlijnen richtinggevend zal zijn voor waar we naar toe willen.  Nadere uitwerking zal dan in andere geledingen, zoals de diverse commissies, moeten gaan plaatsvinden. We hopen tijdens de ALV in december een conceptplan aan de leden te kunnen voorleggen. Deze voorbereidingsgroep bestaat uit: Helen Kaptein, Vincent Pirovano, Angelique Kreulen, Jeroen Nol, Wim van der Weide en Bert Sombroek. Wil je input delen met deze groep, stuur dan email naar beleid@vvzaanstad.nl.

Mutaties in bestuur en commissies
Bestuurslid technische zaken Ineke Schouws en algemeen bestuurslid Mark Bos hebben te kennen gegeven te stoppen. Martin Kaaijk is bereid gevonden, vooralsnog ad-interim, de functie bestuurslid technische zaken op zich te nemen. Ronald de Boer stopt als TC-lid, terwijl Ingerlise Kooijman En Dennis Oosterling hun functies in de JTC hebben neergelegd. Ferdy Wever en Edwin van Rijnsoever zullen de JTC gaan versterken. Jan de Haas tenslotte neemt het jeugd-wedstrijdsecretariaat over van Ellen van der Veekens. Wij bedanken Ineke, Mark, Ronald, Ingerlise, Dennis en Ellen voor hun inzet de afgelopen jaren en wensen Martin, Ferdy, Edwin en Jan veel succes bij hun nieuwe functie!

Veilige sportomgeving
De werkgroep “veilige sportomgeving” heeft zich eind vorig jaar via onze website gepresenteerd. Er zijn inmiddels vertrouwenspersonen aangesteld, er is berichtgeving geweest over VOG’s en seksuele intimidatie etc. Uitgangspunt is dat een ieder zich prettig en veilig moet voelen bij VV Zaanstad, en dat we een open cultuur hebben waarin men zich vrij kan uitspreken. Komende tijd zullen een aantal gedrags- en omgangsregels gecommuniceerd worden als richtlijn voor spelers en begeleiding. Voor het eerste competitieweekend zal de campagne ‘sportief publiek’ gelanceerd worden. Alles met als doel dat wij een nog leukere vereniging worden dan we al zijn.

Privacy
In het kader van de nieuwe privacy-wetgeving zijn een aantal documenten op de website gepubliceerd, waaronder ons nieuwe privacy-reglement. Alle informatie is terug te vinden op www.vvzaanstad.nl/vereniging/avg-en-privacy. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, stuur dan email naar privacy@vvzaanstad.nl. Binnenkort zullen wij de ouders/verzorgers van jeugdleden tot 16 jaar benaderen met de vraag of zij toestemming verlenen voor het plaatsen van (wedstrijd)foto’s en dergelijke op  de website en sociale media. Kortom, de implementatie van de AVG is nog “work in progress”, maar we zijn al een heel eind!

Open Dag
Op zaterdag 15 september vindt dus onze jaarlijkse Open Dag plaats. Bijna alle teams – helaas moet Merkala Zaanstad dames 1 bekerwedstrijden spelen elders – zullen die dag een oefenwedstrijd spelen.Heren 1 sluit de dag om 20.00 uur af met een wedstrijd tegen MKB Accounts VCV. Bannesport zal weer aanwezig zijn met hun collectie volleybalschoenen, die met onze gebruikelijk korting verkocht worden. De Open Dag-commissie is druk bezig met de laatste organisatorische voorbereidingen. Het belooft weer een fantastische Zaanstad-dag te worden!

Teamfoto’s
Ook dit seizoen gaan we voor de verkiezing van de teamfoto van het jaar! Dus maak de leukste, gekste, origineelste teamfoto en stuur deze naar web@vvzaanstad.nl. Roos Nijhout zal in de ochtend rondlopen om de jeugdteams te fotograferen. Anderen kunnen in de loop van de dag altijd Gilbert Bronkhorst of Eric Visch vragen en verder heeft iedereen tegenwoordig een mobieltje op zak, dus dat gaat goedkomen! Let op in verband met de nieuwe privacywetgeving: de teamfoto’s worden gepubliceerd op de website. Als je dat niet wil, zorg er dan zelf voor dat je niet op de foto komt.

#ZaanstadZijnWeMetZnAllen

(bericht: vv zaanstad / bert sombroek; foto: eric visch)

Deel dit bericht als je het leuk vindt
© VV Zaanstad 2013-2019 - Privacyverklaring - Webdesign & development: Toewan grafische communicatie / Eric Visch
MENU