sponsorkliks (post)

sponsorkliks (mob)

Tussentijdse Algemene Ledenvergadering VV Zaanstad

Hierbij nodigen we onze leden uit om op woensdag 8 juni een tussentijdse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging bij te wonen.
Locatie: kantine van Zaanlands West, aanvang 19.30 uur.

Reden hiervoor is dat er enkele bestuursmutaties plaatsvinden, zoals eerder aangekondigd in de afgelopen reguliere ledenvergadering.

De agenda luidt als volgt:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Verkiezing bestuursleden

Aftredend:

Bert Sombroek, voorzitter, niet herkiesbaar
Kees de Haan, penningmeester, niet herkiesbaar
Martin Kaaijk, bestuurslid technische zaken, niet herkiesbaar
Frank Lemstra, bestuurslid facilitaire zaken, niet herkiesbaar

Kandidaten:

Angelique Kreulen, voorzitter

Helen Kaptein, bestuurslid technische zaken

  1. Introductie nieuwe bestuursleden
  2. Rondvraag
  3. Sluiting

Het bestuur schaart zich unaniem achter de kandidaatstelling van Angelique en Helen.

Beiden stellen zich hieronder nader aan de leden voor. Angelique     Helen

Uitgangspunt is dat het bestuur uit 5 leden zal gaan bestaan. Dat betekent dat, indien de ALV akkoord gaat met de kandidatuur, naast de 2 nieuwe leden en de zittende bestuursleden Sandra Smit (secretaris) en Wim van der Weide (bestuurslid algemene zaken), alsnog een nieuwe penningmeester gevonden moet worden. Wat dit inhoudt vind je hier:  vacature penningmeester
We nodigen eventuele gegadigden van harte uit om hierop te reageren

Frank, Martin en Bert treden af als bestuurslid, maar blijven zich wel op diverse terreinen voor de vereniging inzetten!

Bestuur VV Zaanstad

Deel dit bericht als je het leuk vindt
© VV Zaanstad 2013-2019 - Privacyverklaring - Webdesign & development: Toewan grafische communicatie / Eric Visch
MENU