Privacyverklaring

Hieronder volgt een toelichting hoe wij als VV Zaanstad omgaan met de AVG die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Wilt u inhoudelijk meer weten over AVG, dan verwijzen wij u naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wij vragen slechts algemene persoonsgegevens van de volgende personen

 • Leden, donateurs, vrijwilligers en trainers.
 • Sponsoren
 • Bezoekers en belangstellenden wedstrijden VV Zaanstad

Deze data gebruiken wij voor de volgende doeleinden

In het geval van leden, donateurs, vrijwilligers en trainers.

 • Het indelen van de teams en organiseren van wedstrijden en alles wat daarmee verband houdt.
 • Het innen van de contributie.
 • Het versturen van nieuwsbrieven.
 • Het uitbetalen van trainersvergoedingen en declaraties.

In het geval van sponsoren.

 • Het versturen van facturen.
 • Het uitnodigen voor evenementen.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en wedstrijdaankondigingen

In het geval van bezoekers en belangstellenden wedstrijden VV Zaanstad.

 • Het versturen van nieuwsbrieven en wedstrijdaankondigingen

Om de bovengenoemde doeleinden te kunnen realiseren delen wij de data met de volgende organisaties en personen

 • De Nevobo; de nationale volleybalbond waar alle volleybalverenigingen bij aangesloten zijn die meedoen aan de competities.
 • Sportlink; een online softwareprogramma dat door zowel onze vereniging als de Nevobo wordt gebruikt als tool voor hun ledenadministratie. Verder gebruikt de vereniging dit als basis om de contributie te innen en de Nevobo om de wedstrijden en alles wat daarmee samenhangt te organiseren.
 • De Rabobank; voor al het betalingsverkeer van de vereniging, zoals het innen van de contributie en het betalen van leveranciers.
 • Mailchimp; voor het versturen van de nieuwsbrieven
 • Sohosted; voor het hosten van onze website.
 • Facebook; voor onze Facebookpagina.
 • Vrijwilligers en trainers; voor zaken die nodig zijn om wedstrijden, trainingen en verenigingsaangelegenheden te organiseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van email en privé computers.

Als vereniging verstrekken wij geen persoonsgegevens aan anderen dan hierboven genoemd.

Verwerkingsovereenkomsten

Met de hiervoor genoemde organisaties hebben wij een verwerkingsovereenkomst afegsloten, veelal verwoord in hun algemene voorwaarden.

Foto’s, video’s en namen

Om het plezier in het volleyballen en het verenigingsleven te delen en te vergroten publiceren wij beeldmateriaal van wedstrijden, teams en festiviteiten op onze website, facebookpagina’s en andere communicatiemiddelen. Daarnaast publiceren wij de namen van onze leden in teamindeling, vrijwilligers en trainers op onze website.

We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de privacywensen van individuen. We streven er naar  om op termijn leden, trainers, vrijwilligers en ouders/verzorgers van kinderen jonger dan 16 jaar toestemming te vragen voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal. Mocht het gebeuren dat we op een ongewenste manier beelden hebben gepubliceerd, dan vernemen we dit graag via een e-mail aan privacy@vvzaanstad.nl.

Privacyverklaring

Voor meer informatie hoe wij met uw gegevens omgaan verwijzen wij naar onze privacyverklaring.

Tenslotte

Het bestuur van VV Zaanstad heeft de intentie om de AVG zo goed en verantwoord mogelijk ten uitvoer te brengen. Hoewel wij hierin al meerdere stappen hebben gezet zijn we ons ervan bewust dat we nog niet alles optimaal geregeld hebben en staan wij open voor feedback. Deze ontvangen wij graag op het volgende e-mail adres: privacy@vvzaanstad.nl