sponsorkliks (post)

sponsorkliks (mob)

Is Zaanstad een moderne sportvereniging?

Afgelopen half jaar heeft Jill Beezhold bij VV Zaanstaad haar onderzoekstage gedaan voor de opleiding Sport, Management en Ondernemen. De doelstelling van haar onderzoek was om in kaart te brengen in hoeverre Zaanstad een moderne sportvereniging is en wat beter zou kunnen. De onderzoekvraag van Jill was: ‘Wat zijn de belangrijkste factoren van een moderne sportvereniging en hoe scoort Zaanstad hierop?’ Ze heeft eerst deskresearch uitgevoerd en daaruit bleek dat de belangrijkste factoren zijn vrijwilligers, leden, maatschappelijk betrokkenheid, sportaanbod en organisatie. 

Om uiteindelijk adviezen te kunnen geven, heeft Jill een marktonderzoek gedaan. In het marktonderzoek is via een enquete gekeken wat de mening is van de Zaanstad-leden ten aanzien van de verschillende aspecten van een moderne sportvereniging. Naast dit onderzoek heeft Jill ook diverse interviews binnen Zaanstad afgenomen om een goed beeld over de vereniging te krijgen.  

Verder heeft Jill een interne- en externe analyse gemaakt van VV Zaanstad. Hiermee kon er goed gekeken worden wat sterke en zwakke punten van de organisatie zijn. Sterke punten zijn dat het aanbod qua teams heel breed is, de communicatie naar leden erg sterk is en dat er veel vrijwilligers zijn die wat willen doen voor de club. De zwakke punten zijn de beschikbaarheid van de sporthal, weinig flexibiliteit in het sportaanbod en dat rollen en taken binnen de organisatie duidelijker zouden moeten zijn. 

VV Zaanstad wordt geadviseerd meer aandacht voor de teams te hebben het hele jaar door, met daarin een belangrijke rol voor de (J)TC. Ook wordt er geadviseerd om een vrijwilligersbeleid en beleidsplan te schrijven om meer duidelijkheid te krijgen rond de afspraken en de taken van iedereen. Om een flexibeler sportaanbod te krijgen, wordt er geadviseerd om één avond per week een vrijblijvende training te organiseren met elke week verschillende trainers voor zowel leden als niet-leden. Voor meer maatschappelijke betrokkenheid wordt er geadviseerd om meer te richten op activiteiten voor verschillende doelgroepen, zoals mensen met een beperking of ouderen in de buurt.  

Jill heeft haar bevindingen gepresenteerd op de bijeenkomst van #zaanstad2020 op 22 juni. Zowel het bestuur als stage begeleider Vincent Pirovano bedanken Jill voor haar onderzoek. Haar bevindingen zullen we zeker ter harte nemen om onze vereniging nog beter te maken de komende jaren.

(bericht: vv zaanstad)

Deel dit bericht als je het leuk vindt
© VV Zaanstad 2013-2019 - Privacyverklaring - Webdesign & development: Toewan grafische communicatie / Eric Visch
MENU