Gedragsregels van vv Zaanstad

 1. Ken en houd je aan de anti-doping regels.
  Wees je ervan bewust dat jij als sporter zelf verantwoordelijk bent en wordt gehouden voor alles at er met doping te maken heeft.
 1. Neem geen geschenken, vergoedingen of andere gunsten aan van tegenstanders, trainer/coaches, bestuurders en bied geen geschenken aan.
  De bedoeling is vaak en onschuldig en cadeaus zijn welkom. Maar wees je ervan bewust dat integriteit en fair play in het geding kunnen komen en zelfs kan leiden tot verdenking van matchfixing.
 1. Ken en houd je aan de voorwaarden die verbonden zijn aan de voorzieningen waarvan jij gebruik maak vanuit NOC*NSF en/of het Fonds voor de Topsporter.
  Aan de door jou gebruikte voorzieningen zijn voorwaarden verbonden. Ga hier met zorgvuldigheid mee om.
 1. Maak ten alle tijden (signalen van) dopingovertredingen, seksuele intimidatie of matchfixing bespreekbaar.
  Bijvoorbeeld bij de vertrouwenspersonen, coach, trainer, technisch directeur. Deze gesprekken zijn altijd vertrouwelijk en kunnen anoniem gemeld worden.
 1. Wees je bewust van je lidmaatschap van de vereniging en ben je ervan bewust dat je de sportgedrag en uitlatingen andere positief maar ook negatief kan beïnvloeden.
  Dit geld zowel binnen als buiten de sportbeoefening. Let dus op je taalgebruik, laat iedereen in zijn waarden en discrimineer niet.
 1. Wees je ervan bewust dat je sport voor een groot deel worden gefinancierd door de (Rijks) overheid, sponsoren en andere partijen.
 1. Lever je bijdrage aan de ontwikkeling van de Nederlandse topsport.
  Jouw kennis en ervaringen, zowel positief als negatief, zijn waardevol, niet alleen voor jezelf maar ook voor andere. Deel jouw ervaringen en kennis met de evaluaties en enquêtes van NOC*NSF of je sportbond.
 1. Benut (social) media om jezelf en jouw sport te promoten.
  (Social) media is niet meer weg te denken uit onze levens, laat je fans meeleven met jouw sportcarrière.
 2. Maak grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar en meld het bij de vereniging.
  Discriminatie, iedereen mag meedoen en zichzelf zijn, iedereen is welkom.
  Intimidatie en machtsmisbruik, macht is het vermogen om andere te sturen in hun gedrag, intimidatie is iemands gedrag beïnvloeden door diegene angst aan te jagen
  Pesten, plagen mag maar als dit structureer en gericht op iemand is het pesten.
  Seksuele intimidatie en misbruik, een hand of aanraking op de verkeerde plek, foto’s in de kleedkamer. Meld het! En als begeleider ben je je bewust van je meldplicht.