sponsorkliks (post)

sponsorkliks (mob)

Contributie 2020-2021

Beste leden, ouders, verzorgers,
 
Helaas is sinds vorige week voor (in eerste instantie) het volleybal voor vier weken stopgezet en we kunnen nu nog niet overzien hoe het verdere seizoen er uit gaan zien. Alleen de trainingen voor jeugd tot 18 jaar blijven doorgang vinden. Natuurlijk hopen we allen dat we na deze periode weer aan de gang kunnen en dat de competitie, bijvoorbeeld door in de maand mei door te spelen, gewoon kan worden afgemaakt. Voor het bestuur begrijpelijke maatregelen echter met veel consequenties voor de leden en het verenigingsleven. Natuurlijk zien we ook graag iedereen van harte lust trainen, wedstrijden spelen en een nazit doen in de kantine. Helaas kan dat nu niet en als bestuur hebben we daarnaast de verantwoordelijkheid om de club zo goed mogelijk organisatorisch en financieel door deze tijd te loodsen.

Aan het begin van de competitie worden een aantal kosten direct aan ons doorbelast, zoals de inschrijfgelden bij de Nevobo. Ook de zaalhuur is weer vanaf eind augustus voor het hele seizoen contractueel vastgelegd. Daartegenover missen we een aantal inkomsten zoals kantine-omzet.
Natuurlijk zullen de Nevobo en de verhuurders, als de verplichte stop langer gaat duren, kijken naar mogelijkheden om een deel van de inschrijfgelden terug te storten en om de zaalhuur tijdelijk stop te zetten. Dit kost echter enige tijd.
 
Daarom heeft het bestuur besloten om in 1e instantie de gehele jaarcontributie te innen, maar als de stop onverhoopt langer duurt en wij gecompenseerd worden voor inschrijfgelden en zaalhuur, deze compensatie zoveel mogelijk door te leiden naar onze leden middels teruggave van een deel van de betaalde contributie, danwel verrekening met de laatste termijn(en) als u in termijnen betaalt. Op die manier zal de vereniging niet in liquiditeitsproblemen komen, en zullen we de leden tegemoet komen in de gemiste volleybaluren.
 Wij vertrouwen er op dat u zich hierin kunt vinden en hopen dat we straks het volleybalseizoen weer kunnen opstarten. Voor de vragen is het bestuur uiteraard beschikbaar.

Bestuur VV Zaanstad
Deel dit bericht als je het leuk vindt
© VV Zaanstad 2013-2019 - Privacyverklaring - Webdesign & development: Toewan grafische communicatie / Eric Visch
MENU