head1

Contactpersonen

Bestuur

Voorzitter: Bert Sombroek a.sombroek5@upcmail.nl
Vice voorzitter: Wim van der Weide zaanstad@wimvanderweide.nl
Penningmeester: Kees de Haan c.haan94@upcmail.nl
Secretariaat: Lara Visch info@vvzaanstad.nl
Bestuurslid: Ineke Schouws inekeschouws@gmail.com
Bestuurslid: Mark Bos m.bos88@chello.nl
Bestuurslid: Frank Lemstra f.lemstra61@gmail.com

Communicatie-adviseur: Eric Visch eric@toewan.nl

Ledenadministratie: Tineke Dekker ledenadmin@vvzaanstad.nl

Wedstrijdsecretariaat: Barry Sombroek a.sombroek5@upcmail.nl

Technische Commissie Senioren:

email: tc@vvzaanstad.nl

Voorzitter: Karin Dekker-Krikke
Contactpersoon dames 1 en2: Bente van der Peet
Contactpersoon dames 3 en 4: Fanny Wegman
Contactpersoon dames 5, 6 en 7: Karin Dekker-Krikke
Contactpersoon heren 2, 3 en 4: Jeroen Nol
Contactpersoon heren 5 en 6: Dick Brekebrede

Jeugdcommissie/Technische Commissie Jeugd:

email: jeugd@vvzaanstad.nl

Voorzitter: Dennis Oosterling
Secretariaat: Ingerlise Kooijman
Wedstrijdsecretariaat: Ellen van der Veekens 
Coördinator A-jeugd: Ingerlise Kooijman/Dennis Oosterling
Coördinator B-jeugd: Ingerlise Kooijman/Helen Kaptein
Coördinator C-jeugd: Masja Roovers/Dennis Oosterling
Coördinator CMV-jeugd: Masja Roovers/Linda Lindstrom
Coördinator Trainers: Marc Donker

Vertouwenspersonen:

      Jirrin Schut Dames 1:mailto:jirrinschut@gmail.com              Jos Blakenburg Heren 5:  j.blakenburg@wxs.nl

Zitvolleybal

email: zitvolleybal@vvzaanstad.nl

Contactpersoon: Angelique Kreulen

Website

Stuur je bijdrage naar het webteam: web@vvzaanstad.nl

Wim van der Weide
Tjitske Lemstra
Sandra Smit
Eric Visch 

MENU