head1

Publiek als zevende man!

Amber Kaptein (19) speelt in dames 3 en is zeer actief binnen de vereniging onder andere als jeugdtrainster. Ze is een echte teamplayer die graag beter wil worden door veel te trainen. Amber vindt het leuk om te spelen voor publiek dat verbaal aanwezig is tijdens de wedstrijd. ‘Als je achter staat, heb ik niets aan negatieve aanmoediging naar scheidsrechter of tegenstander, maar wil ik graag zelf aangemoedigd worden. Er is niets mooier dan samen met het publiek de punten vieren!’

Amber ziet publiek als een zogenaamde ‘zevende man’: ‘Wanneer je publiek hoort of ziet meeleven met de wedstrijd, kan je dat net even wat meer energie geven.’ Ze heeft goede herinneringen aan publiek als ‘zevende man’, bijvoorbeeld in haar laatste wedstrijd met de A tegen Dinto. Het team kon kampioen worden mits er gewonnen werd met 4-0 en VCH een punt zou verliezen. Mede door de sfeer en het lawaai in de zaal kregen de meiden vleugels en lukte dit: ze werden kampioen!

Voor Amber is een hecht team- en verenigingsgevoel belangrijk. Ze wil het Zaanstadpubliek dan ook meegeven dat het mooi zou zijn als publiek zich samen laat horen. ‘Trommelen, zingen, lawaai maken of gewoon aanmoedigen; wees niet bescheiden! Eigenlijk is alles fijn als je in het veld staat,’ aldus Amber. ‘Blijf vooral positief ook als het minder gaat; de wedstrijd is pas over als het laatste fluitsignaal heeft geklonken.’

#SportiefPubliek #Zaanstad2020

(bericht: vv zaanstad; foto’s: eric visch)

Deel dit bericht als je het leuk vindt

“Sport is emotie!”

Marc van den Hurk heeft dit seizoen een stapje terug gedaan naar heren-3, maar zijn betrokkenheid en enthousiasme in het veld zijn even groot gebleven. Voor Marc is de steun van omgeving tijdens de wedstrijden dan ook belangrijk. In het kader van de campagne #SportiefPubliek Marc over zijn verwachtingen als speler in het veld:

“Sport is emotie. Ik denk dat het niet meer dan normaal is dat de gemoederen soms hoog oplopen. Er is echter een verschil tussen je team naar de winst schreeuwen of de tegenstander tot verlies drijven. Zowel in het veld als daarbuiten wil je graag je energie binnen je team houden. Je moedigt elkaar aan en helpt elkaar. Hou het dicht bij jezelf!

Natuurlijk kun je proberen je tegenstander uit balans te brengen. En natuurlijk kun je het oneens zijn met een beslissing van de scheidsrechter. Maar ook daar bestaat een grens tussen het acceptabele en het ontoelaatbare. De reden dat je een (team)sport in competitieverband beoefent zou moeten zijn om het beste uit jezelf en je team te halen. Je krachten te meten. Je te ontwikkelen. En dat gaat verder dan puur fysieke ontwikkeling.

Voor publiek gelden wat dat betreft dezelfde regels. Supporter ben je om je team te steunen. Dat betekent juichen als het goed gaat en aanmoedigen als het een keer iets minder gaat. Negativiteit – ook die gericht op de tegenstander – bevordert het spel doorgaans niet. In mijn geval in ieder geval niet. Het leidt af van hetgeen waar het om draait. Het heeft vaak niets meer met de sport zelf te maken. In de afgelopen jaren heb ik helaas vaak genoeg voor onsportief publiek gespeeld. Als speler kost het zoveel meer energie om dan de focus op het spel te houden. En ondanks dat je een wedstrijd dan misschien wint, heeft het toch een dubbele lading.

Het publiek kan dus een grote rol spelen in het verloop en de beleving van de wedstrijd. Goed publiek is iets om trots op te zijn en maakt de vereniging wat mij betreft alleen maar sterker. Binnen onze vereniging ben ik zelf overigens de laatste tijd erg tevreden met het publiek. Mooi om te zien, mooi hieraan te mogen bijdragen.”

Marc speelt zaterdag om 15.00 met heren-3 in De Koog tegen SVU. Genoeg redenen dus om Heren-3 en Marc te komen aanmoedigen.

#SportiefPubliek #ZaanStadZijnWeMetZnAllen #Zaanstad2020

(bericht: vv zaanstad; foto: eric visch)

Deel dit bericht als je het leuk vindt

Beleidsagenda gaat iedereen aan!

Vanuit #zaanstad2020 is een projectgroep bestaande uit Helen Kaptein, Vincent Pirovano, Angelique Kreulen, Jeroen Nol, Wim van der Weide, Eric Visch en Bert Sombroek hard aan het werk geweest om de beleidsagenda voor de komende jaren voor te bereiden. In vier bijeenkomsten is uitgebreid gesproken over wat we willen zijn als club de komende jaren en wat we daar voor moeten gaan doen. Geen lijvig beleidsplan met beschrijvingen van onze organisatie, maar een toekomstgerichte agenda als beleidsvoornemen.  Het resultaat is in twee A4tjes samengevat en de eerst stap is nu  om deze concept beleidsagenda voor te leggen aan de leden.

Buitengewoon agendapunt dus op zaterdag 22 dec rond 17.00: Concept beleidsagenda 2023

Het zal geen saaie presentatie worden maar een interactieve discussie aan de hand van een aantal stellingen. Namens het bestuur en de projectgroep nodig ik dan ook alle leden van harte uit voor de algemene ledenvergadering (vanaf 16.00 uur) en in het bijzonder voor de discussie over de beleidsagenda 2023. Want ons credo is niet voor niks #ZaanstadMakenWeMetZnAllen

Download beleidsagenda 2023 (zat 22 dec, vanaf ongeveer 17.00)

Agenda en stukken algemene ledenvergadering (zat 22 dec, 16.00 uur)

(bericht: vv zaanstad / bert sombroek)

Deel dit bericht als je het leuk vindt

Bente over ‘fair play’

Bente van der Peet – speelster uit dames 1 – is een echte teamplayer en is daarom vaak bezig met het oppeppen van haar team. Een sportief publiek kan haar daarbij helpen: ‘Als publiek juist op de mindere momenten in de wedstrijd positief aanwezig blijft, geeft dat veel steun!’ Haar definitie van een sportief publiek? ‘Gefocust op wedstrijd, positief, enthousiast, klappend en geluid makend, kortom een sportief publiek brengt sfeer in sporthal!’

Verder geeft het ontzettend veel steun als publiek zichtbaar geniet. Bente heeft goede herinneringen aan het kampioensjaar in de 2e divisie waarin het publiek vaak een belangrijke rol speelde. ‘Het Zaanse publiek staat niet bekend om zijn uitbundigheid, maar dat jaar werd het publiek steeds een hechter collectief. In belangrijke wedstrijden, zoals tegen US, waren de aanmoedigingen van publiek echt doorslaggevend.’ 

Haar boodschap voor het Zaanse publiek? ‘Kom lekker vaak kijken bij de thuiswedstrijden in de Koog, wees aanwezig tijdens de wedstrijd met positieve geluiden, laat beslissingen van de scheidsrechter voor wat ze zijn en klets na de wedstrijd na over de wedstrijd met de speelsters.’ Bente maakt graag even tijd, helemaal om samen na te genieten van de mooie punten.

Tot slot: “Ik vind het echt geweldig dat we een aantal trouwe fans hebben die ons achterna reizen naar de uitwedstrijden. Ook al zijn het soms maar een paar bekenden gezichten, het geeft extra energie en in mindere fases van zo’n wedstrijd in een verre sporthal geeft het zeker een oppepper!”.

#zaanstad2020 #ZaanstadZijnWeMetZnAllen

(bericht: vv zaanstad; foto: eric visch)

Deel dit bericht als je het leuk vindt

Een sportieve fan staat voor ‘fair play’

Wat vind jij belangrijk aan het sporten in een leuke sfeer? Natuurlijk dat je lekker speelt naar je mogelijkheden, gewaardeerd wordt door je ploeggenoten en coach. En het is helemaal leuk als je dan ook nog wint. 

Het is echter niet alleen de wedstrijd zelf maar ook het randgebeuren dat invloed heeft op de sfeer. Iedereen heeft wel eens een conflict met een scheidsrechter meegemaakt waardoor de sfeer in het veld verslechterd. Of dat er iets naars uit het publiek wordt geroepen naar een medespeler of misschien wel naar jouzelf. En … de mensen in het publiek staan zelf ook regelmatig in het veld of hebben dat althans vroeger ooit gedaan. Oftewel eigenlijk zitten we allemaal in hetzelfde schuitje en willen we ook allemaal hetzelfde: in een hele fijne sfeer met en tegen elkaar volleyballen.

Vandaar deze oproep om als Sportief Zaans publiek …

 • enthousiast en motiverend te zijn
 • acties van de tegenstander te durven waarderen
 • altijd met respect naar scheidsrechter, coach en spelers te reageren

Een sportieve fan staat voor ‘fair play’.

We wensen iedereen een prachtig seizoen met heel veel volleyplezier!

#zaanstad2020 #ZaanstadZijnWeMetZnAllen

(bericht: bestuur vv zaanstad)

Deel dit bericht als je het leuk vindt

Is Zaanstad een moderne sportvereniging?

Afgelopen half jaar heeft Jill Beezhold bij VV Zaanstaad haar onderzoekstage gedaan voor de opleiding Sport, Management en Ondernemen. De doelstelling van haar onderzoek was om in kaart te brengen in hoeverre Zaanstad een moderne sportvereniging is en wat beter zou kunnen. De onderzoekvraag van Jill was: ‘Wat zijn de belangrijkste factoren van een moderne sportvereniging en hoe scoort Zaanstad hierop?’ Ze heeft eerst deskresearch uitgevoerd en daaruit bleek dat de belangrijkste factoren zijn vrijwilligers, leden, maatschappelijk betrokkenheid, sportaanbod en organisatie. 

Om uiteindelijk adviezen te kunnen geven, heeft Jill een marktonderzoek gedaan. In het marktonderzoek is via een enquete gekeken wat de mening is van de Zaanstad-leden ten aanzien van de verschillende aspecten van een moderne sportvereniging. Naast dit onderzoek heeft Jill ook diverse interviews binnen Zaanstad afgenomen om een goed beeld over de vereniging te krijgen.  

Verder heeft Jill een interne- en externe analyse gemaakt van VV Zaanstad. Hiermee kon er goed gekeken worden wat sterke en zwakke punten van de organisatie zijn. Sterke punten zijn dat het aanbod qua teams heel breed is, de communicatie naar leden erg sterk is en dat er veel vrijwilligers zijn die wat willen doen voor de club. De zwakke punten zijn de beschikbaarheid van de sporthal, weinig flexibiliteit in het sportaanbod en dat rollen en taken binnen de organisatie duidelijker zouden moeten zijn. 

VV Zaanstad wordt geadviseerd meer aandacht voor de teams te hebben het hele jaar door, met daarin een belangrijke rol voor de (J)TC. Ook wordt er geadviseerd om een vrijwilligersbeleid en beleidsplan te schrijven om meer duidelijkheid te krijgen rond de afspraken en de taken van iedereen. Om een flexibeler sportaanbod te krijgen, wordt er geadviseerd om één avond per week een vrijblijvende training te organiseren met elke week verschillende trainers voor zowel leden als niet-leden. Voor meer maatschappelijke betrokkenheid wordt er geadviseerd om meer te richten op activiteiten voor verschillende doelgroepen, zoals mensen met een beperking of ouderen in de buurt.  

Jill heeft haar bevindingen gepresenteerd op de bijeenkomst van #zaanstad2020 op 22 juni. Zowel het bestuur als stage begeleider Vincent Pirovano bedanken Jill voor haar onderzoek. Haar bevindingen zullen we zeker ter harte nemen om onze vereniging nog beter te maken de komende jaren.

(bericht: vv zaanstad)

Deel dit bericht als je het leuk vindt

VOG’s voor trainers & coaches volgend seizoen

Dat seksuele intimidatie binnen de sport in z’n algemeenheid regelmatig voor  komt, is bij iedereen wel bekend. Gelukkig zijn er binnen onze vereniging – zover als bekend – geen voorkomende gevallen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden door het creëren van een zo veilige mogelijke sportomgeving. In het kader van #zaanstad2020 hebben we daar een apart project van gemaakt, waarin onder andere de vertrouwenscontactpersonen Jos Blakenburg en Jirrin Schut onderdeel van uitmaken. Recent hebben zij zich via de website voorgesteld. 

Om de risco’s van seksuele intimidatie zoveel mogelijk te vermijden, is in overleg met het bestuur besloten dat vanaf volgend seizoen alle trainers en coaches een VOG moeten overleggen aan de vereniging. Hiermee weten we we in elk geval zeker dat alle trainers en coaches binnen Zaanstad een schoon verleden hebben, althans niet in aanraking zijn geweest met justitie. Daarnaast zijn we bezig met een aantal gedragsregels voor trainers en coaches. Geen strikte regels maar wel punten om op te letten en waar je als trainer of coach misschien nooit aan gedacht hebt. Met dit beleid willen we als project ‘de veilige sportomgeving’ – samen met het bestuur van Zaanstad – de kans dat seksuele intimidatie binnen onze vereniging voor komt zo klein mogelijk maken. 

Uiteindelijk vinden we een open cultuur – waarbinnen we dingen met elkaar kunnen bespreken en zonodig elkaar kunnen aanspreken op gedrag – misschien wel de belangrijkste factor om een veilige sportomgeving te bewerkstelligen. Voor deze cultuur zijn we met z’n allen verantwoordelijk.

#ZaanstadZijnWeMetZnAllen #ZaanstadMakenWeMetZnAllen

(bericht: projectgroep ‘de veilige sportomgeving’ / bestuur #zaanstad2020)

Deel dit bericht als je het leuk vindt

Technisch beleid onderweg naar het seizoen 2018/2019

De ambitie van de TC is om een goede doorstroming mogelijk te maken tussen de verschillende teams en van de jeugd naar de senioren. We vinden dit om verschillende redenen belangrijk:

 • We willen graag dat ieder op z’n eigen niveau met veel plezier kan spelen
 • We willen kansen bieden aan ambitieuze talenten die graag zo hoog mogelijk willen spelen
 • We willen aan spelers/speelsters die om wat voor reden dan ook een stapje terug willen doen de mogelijkheid bieden een passend team te vinden
 • We willen zoveel mogelijk (oudere) jeugd laten instromen bij de senioren

Om dit alles te realiseren is het nodig dat er geen grote gaten in niveau tussen de verschillende teams liggen. Met name aan de kant van de dames is het nodige werk aan de winkel, zowel om de doorstroming beter te laten functioneren als ook de aansluiting tussen dames-3/4 en dames-1/2 te bewerkstelligen.

Om dit gaan realiseren zijn we in kader van #zaanstad2020 bezig ons beleid meer pro-actief te gaan vormgeven. Daartoe hebben we in de periode november-januari al in kaart gebracht welke spelers en speelsters (en trainers) we in huis hebben. In concept ligt er al een eerste plan waar we volgend seizoen naar toe willen. Teams en trainers/coaches zullen worden ingedeeld op basis van de doelstelling van het team. Hierin wordt dan gekeken welke (jeugd)leden door kunnen stromen en van daaruit wordt gekeken welke type spe(e)l(st)ers van andere verenigingen kunnen/moeten worden aangetrokken. Om de doorstroming binnen de vereniging inzichtelijker te maken – zodat er op een eerder moment in het seizoen al toegewerkt kan worden naar volgend seizoen bijvoorbeeld met meetrainen of spe(e)l(st)ers benaderen – zal er door verantwoordelijken binnen de TC en betrokken trainers gewerkt gaan worden met spelers-ontwikkelplannen. Hieruit zal dan voortkomen welke op- of afstroming van spe(e)l(st)ers er nodig is om de verschillende doelstellingen van de teams in het belang van de club haalbaar te maken.

Natuurlijk zijn de meningen en wensen van jullie voor volgend seizoen zeer belangrijk. Die hebben we in februari/maart geïnventariseerd in gesprekken met jullie. Jullie wensen zullen we tegen het concept leggen en hebben dan ook nu al een beeld van waar we naar toegaan met de teams, waar er eventueel ruimte is voor of behoefte aan versterking van buiten. En ja … natuurlijk zijn er ook nog veel onzekerheden, spelers/speelsters die komen/weggaan, promoties en eventuele degradaties, maar we zijn wel veel beter voorbereid op het volgende seizoen en kunnen het proces veel beter managen.

In dit proces ligt het initiatief dus veel meer dan in voorgaande jaren bij de TC. Dus als er ontwikkelingen zijn, nieuwe spelers of speelsters enz, zeg dan alsjeblieft geen dingen toe, maar neem contact op met de TC. Wij houden dan het overzicht. Suggesties zijn als vanzelfsprekend van harte welkom.

Misschien is dit voor sommigen een kleine cultuurshock, maar we denken dat het een verandering ten goede is om een veel meer gestructureerd beleid te voeren en verbeterde doorstroming binnen de vereniging te realiseren.

(bericht: TC VV Zaanstad / email: tc@vvzaanstad.nl)

Deel dit bericht als je het leuk vindt

Zaanstad-trainerscorps onderweg naar next level

Woensdag 21 februari was de eerste bijeenkomst in het kader van #Zaanstad2020 met als onderwerp visie ontwikkelen, opleiden, begeleiden en professionaliseren van trainers. En wat is een mooiere plek daarvoor dan in de VIP-lounge van het AZ-stadion. Met een groep van zo’n 25 trainers onder leiding van Marc Donker en Ellen van der Veekens zijn de eerste stappen gemaakt.

Vooraf was een brede enquete gehouden onder trainers over de sterke punten van en de verbeterpunten voor Zaanstad. Positief kwamen onder andere naar voren: betrokkenheid, goede sfeer en dat we best veel goede trainers in huis hebben. Verbeterpunten volgens de trainers zijn: beter communiceren, onderling afstemmen en de sturing op beleid. Na de presentatie van de resultaten van de enquete volgde een rondleiding door het AZ-stadion die uiteindelijk eindigde via de spelerstunnel aan de rand van het veld.

Daarna volgde de introductie door Marc Donker, sinds het begin van dit seizoen (jeugd- trainerscoördinator. Hij benadrukte dat hij in het begin vooral heel veel aan het rondkijken is geweest, gesprekjes met trainers heeft gevoerd. Hij stelde met name het belang voorop om het samen te doen. Marc: “De trainers zijn mijn team, ik begeleid, stimuleer en coördineer”. Het trainers-corps werd direct door Marc ingezet door in groepjes te bespreken op welke manieren we als Zaanstad trainers kunnen begeleiden. Plenair kwam daar direct al een hele waslijst van ideeën uit voort: bij elkaar kijken bij trainingen, een trainersbuddy met wie je kan overleggen, een trainerscafé met themabijeenkomsten, een externe spreker, richtlijnen voor techniek via clinics, uitwisseling over pedagogische aanpak, over teamtrainingen. Belangrijk is dat het telkens om handvaten gaat, deze kan je naar eigen inzichten hanteren, invullen, doorontwikkelen en natuurlijk daarna ook weer delen. Aan de ideeën die veelal liggen op het terrein van communicatie en onderling afstemmen, zal de rest van dit seizoen en vooral ook volgend seizoen verder invulling worden gegeven.

Vervolgens introduceerde Marc het TOP en LIFT-systeem als instrument om de jeugd tot 20 jaar in kaart te brengen en te kunnen volgen. Van iedere speler/speelster wordt een profiel gemaakt aan de hand van testjes en scores op verschillende aspecten.

Voor de CMV- en C-Jeugd heet dat TOP:

 • Techniek
 • Ontwikkeling
 • Plezier

Voor A, B jeugd en jonge senioren is dat LIFT:

 • Lerend vermogen
 • Inzet
 • Fysiek
 • Techniek

De trainers gaan deze systematiek de komende weken uitproberen en de resultaten zullen worden meegenomen bij de indeling van de teams.

Al met al een zeer nuttig bijeenkomst met een hoge betrokkenheid waarin de trainers samen stappen hebben gemaakt naar de toekomst.

#Zaanstad2020 #ZaanstadMakenWeMetZnAllen

(bericht: vv zaanstad; foto’s: eric visch)

Deel dit bericht als je het leuk vindt

Zaanstad is in beweging

Onder de noemer #Zaanstad2020 werken we sinds de zomer van 2017 aan de toekomst van onze vereniging als volleybalbolwerk. Na een brainstormsessie zijn we van start gegaan met zes concrete projecten. Afgelopen vrijdag kwam de kerngroep #Zaanstad2020 bij elkaar om de voortgang en ontwikkeling binnen deze projecten te bespreken.

Doorstroom in de dameslijn
Vincent, trainers dameslijn, technische commissie
Het doel van het project is om de doomstroom – zowel naar een hoger team als naar een lager team – te verbeteren. De beoogde resultaten zijn dat de samenstelling van teams goed passen  bij de doelstellingen van de teams, dat de teams goed onderling op elkaar aansluiten en dat voor individuele speelsters voldoende mogelijkheden zijn om een stapje hoger of lager te gaan spelen. In overleg tussen trainers en tc is een inschatting gemaakt van de mogelijkheden van de speelsters en de binding met de vereniging. Op basis hiervan is een eerste voorlopige blauwdruk gemaakt van de teamindeling voor volgend seizoen. Vervolgens zullen er de komende weken gesprekken gevoerd worden met de speelsters om de blauwdruk te toetsen. Op basis van deze blauwdruk trainen nu al speelsters met andere teams mee en wordt vroegtijdig zichtbaar waar hiaten in de teamindeling zitten. Op deze manier is de tc al vanaf november bezig aan het werken naar een teamindeling voor volgend seizoen.

Trainers opleiden, begeleiden en professionaliseren
Marc en Ellen, trainers
Binnen Zaanstad hebben we een enorm potentieel aan volleybalkennis en ervaring. Veel spelers en speelsters uit de hogere teams geven training. Hoe ga je deze trainers verder opleiden en begeleiden om de training op een (nog) hoger plan te krijgen? Hoe zorg je er voor dat de aanpak van trainers beter op elkaar afgestemd kan worden? Als start is via een enquete onder trainers een inventarisatie gedaan hoe de trainers er zelf in staan, hun behoeften en wensen, de binding met de verening. Binnenkort zal dit een vervolg krijgen op een trainersbijeenkomst om tot concrete doelstellingen en activiteiten te komen. Een eerste stap zal al gemaakt worden met de workshop ‘Coach de coach’ gericht op ontwikkeling van pedagogische kennis en vaardigheden van trainers/coaches.

Doorstroming van jeugd naar breedtesport
Ellen, A-jeugd-trainers, trainers breedtesportteam, technische commissie, jeugdcommissie
Relatief veel A-jeugd van 16-17 jarigen stoppen met volleybal bij de overstap naar de senioren. Talenten zijn vaak al gewend om op jonge leeftijd mee te doen bij seniorenteams. Door zoveel mogelijk A-jeugdspelers en speelsters mee te laten trainen bij de senioren – dus juist bewust ook bij de breedtesportteams – wordt de stap naar de senioren kleiner gemaakt. Het levert nu al een wisselwerking op: ook de breedtesport teams beginnen de jeugd te ontdekken als er invallers nodig zijn. We voorzien nu dat er volgend seizoen waarschijnlijk een extra dames- en herenteam bij zal komen.

Nieuw volleybalaanbod
Bert in samenwerking met Merel als trainster
Gezien alle maatschappelijke ontwikkelingen is er behoefte aan een meer flexibel volleybalaanbod. Veel mensen hebben geen behoefte aan trainings- en wedstrijdverplichtingen, maar willen wel graag sporten en zijn bekend met volleybal. Vanaf het najaar is gestart met een blok van tien trainingen gegeven door Merel. De geluiden over deze trainingen zijn zeer enthousiast en inmiddels is een tweede blok gestart. Er blijkt ook behoefte te zijn om als vervolg in een recreantengroep in te stromen en in een enkel geval om aan te sluiten bij een competieteam. Aan deze mogelijkheden wordt in de aanloop naar het komende seizoen gewerkt.

Volleybal is dé tijd van je leven
Ingerlise samen met de opgerichte jeugdraad
Sporten voor de jeugd is meer dan alleen trainen en wedstrijden spelen. Lid zijn van een vereniging is een sociaal gebeuren en wie kan er beter invulling aan geven dan de jeugd zelf. Tegen die achtergrond is recent de jeugdraad opgericht. Binnen no-time was er een jeugdkersttoernooi met aansluitend eten, gewerkt wordt aan een jeugdfeest en er is een idee voor een filmavond. Ook zal de jeugdraad betrokken gaan worden bij de organisatie en invulling van het jeugdkamp. Beleving bij de jeugd vergroot de binding met de vereniging en daar worden wel als club alleen maar groter en sterker van.

De veilige sportomgeving
Ingerlise, Eric, Jos, Daniel, Jirrin en Wim
VV Zaanstad zijn we met zijn allen en natuurlijk willen we een vereniging zijn waarin iedereen zich prettig voelt. Intentie van de projectgroep is naast het maken van heldere richtlijnen en afspraken, ook de eigen verantwoordelijkheid van de leden aan te spreken. Op die manier ‘bewaken’ wij met iedereen samen een positieve Zaanstad-cultuur. Eerste speerpunt is sexuele intimidatie, met als belangrijk doel dat mensen de weg weten als ze  op dit gebied dingen meemaken die ze als onprettig/ongewenst ervaren. Jos Blakenburg was al vertrouwenspersoon en Jirrin Schut is daarbij gekomen Zij zullen zich de komende tijd zichtbaar profileren, zodat iedereen weet dat je bij hun terecht kan. Daarnaast zal er naar volgend seizoen toe gestreefd worden dat elke trainer/coach over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag beschikt. Tweede speerpunt is ‘sportief publiek’, stimuleren van een positieve houding van het publiek naar eigen team, trainers/coaches, tegenstander en scheidsrechter. Een positieve uitstraling van het publiek volgen de ‘Zaanse manieren’ die goed past bij de uitstraling van onze club als volleybalbolwerk.

De groep kerngroep bestaat momenteel uit: Vincent Pirovano, Marc Donker, Patrick de Reus, Jeroen Nol, Ellen van der Veekens, Angelique Kreulen, Helen Kaptein, Ingerlise Kooijman, Bente van der Peet, Fanny Wegman, Masja Roovers, Frank Lemstra, Wim van der Weide en Bert Sombroek.

De organisatie van Zaanstad2020 is in handen van Eric Visch / communicatieadviseur

 

Deel dit bericht als je het leuk vindt
© VV Zaanstad 2013-2019 - Privacyverklaring - Webdesign & development: Toewan grafische communicatie / Eric Visch
MENU