sponsorkliks (post)

sponsorkliks (mob)

Algemene Ledenvergadering ‘digitaal’

Het bijeenkomen voor de Algemene Ledenvergadering is vanwege de corona-maatregelen niet mogelijk. Uitstel voor maximaal 4 maanden is op grond van de nieuwe corona-wetgeving wel toegestaan, maar dan zitten we alweer tegen het einde van dit seizoen.

Daarom heeft het bestuur besloten om de ALV voor seizoen 2019-2020 op ‘digitale wijze’ te houden.
Medio december zullen de verslagen van de diverse commissies en het financiële jaarverslag per mail aan de leden worden verzonden.
Mocht er voor bepaalde zaken besluitvorming nodig zijn, dan kunnen de stemmen ook per mail worden uitgebracht. Voor vragen is er uiteraard ook voldoende ruimte.
Het bestuur rekent op begrip van de leden dat op deze wijze verantwoording wordt afgelegd voor het afgelopen seizoen.

Ter overdenking :

Binnen het verenigingsbestuur van VV Zaanstad zitten een aantal ‘oudgedienden’, die te kennen hebben gegeven dat het goed zou zijn dat op termijn andere (jongere) mensen met andere ideeën hun plaats gaan innemen, om voor nieuwe impulsen binnen de club te zorgen.

Dat betekent een nieuwe fase voor onze vereniging, met een vernieuwd en verjongd bestuur.

Dus, beste leden: denk eens goed na of het je leuk lijkt om een bestuursfunctie binnen de club uit te voeren; het is leuk en leerzaam, je kunt invloed uitoefenen, het staat goed op je cv, en last but not least: je krijgt voldoende ondersteuning van de nu zittende mensen om er in te groeien.

Maak je interesse kenbaar middels een mail aan info@vvzaanstad.nl. Via hetzelfde mailadres is ook een organogram met functieomschrijvingen beschikbaar.

Tegelijkertijd speelt dat het bestuur van de Stichting Volleyhal (de exploitatie van de kantine) en Stichting Exploitatie en Beheer Volleyhal (de exploitatie van sporthal Zaanlands West) te kennen heeft gegeven, na meer dan twee decennia de zaken te hebben behartigd, dat ook zij op termijn het stokje willen overdragen.

Het belang van beide stichtingen voor onze vereniging is duidelijk, we kunnen niet zonder de kantine en niet zonder de ‘eigen’ hal; daarom zullen wij ervoor moeten zorgen dat er nieuwe bestuursleden voor de stichtingen komen.

De voorgenomen verjonging van het verenigingsbestuur zou de weg vrijmaken voor de vertrekkende ‘oudgedienden’ om door te stromen naar het stichtingsbestuur (zodat daar, net als nu, mensen zitten met hart voor en affiniteit met de vereniging).

De betreffende bestuursleden van de vereniging hebben al aangegeven in dat geval bereid te zijn om aan te sluiten bij het stichtingsbestuur zodat ze, na een gedegen inwerkperiode, de bestuurstaken van de stichtingen op zich kunnen nemen.

Bert Sombroek, voorzitter

Deel dit bericht als je het leuk vindt
© VV Zaanstad 2013-2019 - Privacyverklaring - Webdesign & development: Toewan grafische communicatie / Eric Visch
MENU