sponsorkliks (post)

sponsorkliks (mob)

Alemene Leden Vergadering

Op dinsdag 17 december wordt de algemene ledenvergadering gehouden in de kantine van Zaanlands West.

Agenda:

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 22-12-2018
4. Bestuursmutaties
5. Jaarverslagen bestuur en commissies
6 . Financieel verslag 2018-2019
8. Decharge bestuur m.b.t. gevoerd financieel beleid
9. Begroting en contributie
10. Beleidsplan 2019-2023
12. Rondvraag
13. Sluiting

Deel dit bericht als je het leuk vindt
© VV Zaanstad 2013-2019 - Privacyverklaring - Webdesign & development: Toewan grafische communicatie / Eric Visch
MENU