sponsorkliks (post)

sponsorkliks (mob)

Agenda ‘digitale’ Algemene Ledenvergadering

Hierbij de agenda van de ‘digitale’ Algemene Ledenvergadering d.d. 15-12 2020, alsmede de notulen van de ALV van  17-12-2019 en de verslagen van diverse commissies.

Op 15 december zal de agenda met een toelichting op alle agendapunten, alsmede de financiële verslagen, aan de leden worden gemaild. Hierbij wordt dan ook gelegenheid tot reactie en het stellen van vragen gegeven.

Agenda Algemene Ledenvergadering VV Zaanstad d.d. 15-12-2020

  1. Vaststelling van de agenda
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen algemene ledenvergadering d.d.  17-12-2019
  4. Jaarverslagen bestuur en commissies
  5. Financieel verslag 2018-2019
  6. Decharge bestuur m.b.t. gevoerd financieel beleid
  7. Begroting en contributie
  8. Rondvraag

De notulen van de ALV van 2019 zijn hier te vinden: Notulen ALV 17 12 2019

De jaarverslagen van het bestuur en de commissies zijn hier te vinden: Verslagen bestuur en commissies

Deel dit bericht als je het leuk vindt
© VV Zaanstad 2013-2019 - Privacyverklaring - Webdesign & development: Toewan grafische communicatie / Eric Visch
MENU