sponsorkliks (post)

sponsorkliks (mob)

Agenda Algemene Ledenvergadering VV Zaanstad

Eerder hebben wij u bericht dat we de Algemene Ledenvergadering hebben uitgesteld tot 27 januari a.s., in de hoop dat we dan ‘fysiek’ zouden kunnen vergaderen.
Gezien de huidige situatie is dat echter niet verantwoord, dus net als vorig jaar hebben wij besloten de vergadering ‘digitaal’ te laten plaatsvinden.
Hierbij de agenda van de ‘digitale’ Algemene Ledenvergadering d.d. 27-01-2022, alsmede de notulen van de ALV d.d. 15-12-2020 en de verslagen van bestuur en commissies.

Deze agenda met een toelichting op alle agendapunten, alsmede de financiële verslagen, is al aan de leden gemaild. Hierbij wordt gelegenheid tot reactie en het stellen van vragen gegeven.

Agenda Algemene Ledenvergadering VV Zaanstad d.d. 27-01-2022

1. Vaststelling van de agenda
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 15-12-2020
4. Jaarverslagen bestuur en commissies
5. Financieel verslag 2020-2021
6. Decharge bestuur m.b.t. gevoerd financieel beleid
7. Begroting en contributie
8. Rondvraag: vragen/opmerkingen kunt u mailen naar: mailto:info@vvzaanstad.nl

De notulen van de ALV van 15-12-2020 zijn hier te vinden: NotulenALV2020

De jaarverslagen van bestuur en commissies zijn hier te vinden:

Bestuursverslag 2020 2021

Jaarverslag TC 2021

Jaarverslag JC 2020 2021

Verslag Zitvolleybal Tbv ALV Jan.2022

Bestuur VV Zaanstad

Deel dit bericht als je het leuk vindt
© VV Zaanstad 2013-2019 - Privacyverklaring - Webdesign & development: Toewan grafische communicatie / Eric Visch
MENU