head1

Technisch beleid onderweg naar het seizoen 2018/2019

De ambitie van de TC is om een goede doorstroming mogelijk te maken tussen de verschillende teams en van de jeugd naar de senioren. We vinden dit om verschillende redenen belangrijk:

  • We willen graag dat ieder op z’n eigen niveau met veel plezier kan spelen
  • We willen kansen bieden aan ambitieuze talenten die graag zo hoog mogelijk willen spelen
  • We willen aan spelers/speelsters die om wat voor reden dan ook een stapje terug willen doen de mogelijkheid bieden een passend team te vinden
  • We willen zoveel mogelijk (oudere) jeugd laten instromen bij de senioren

Om dit alles te realiseren is het nodig dat er geen grote gaten in niveau tussen de verschillende teams liggen. Met name aan de kant van de dames is het nodige werk aan de winkel, zowel om de doorstroming beter te laten functioneren als ook de aansluiting tussen dames-3/4 en dames-1/2 te bewerkstelligen.

Om dit gaan realiseren zijn we in kader van #zaanstad2020 bezig ons beleid meer pro-actief te gaan vormgeven. Daartoe hebben we in de periode november-januari al in kaart gebracht welke spelers en speelsters (en trainers) we in huis hebben. In concept ligt er al een eerste plan waar we volgend seizoen naar toe willen. Teams en trainers/coaches zullen worden ingedeeld op basis van de doelstelling van het team. Hierin wordt dan gekeken welke (jeugd)leden door kunnen stromen en van daaruit wordt gekeken welke type spe(e)l(st)ers van andere verenigingen kunnen/moeten worden aangetrokken. Om de doorstroming binnen de vereniging inzichtelijker te maken – zodat er op een eerder moment in het seizoen al toegewerkt kan worden naar volgend seizoen bijvoorbeeld met meetrainen of spe(e)l(st)ers benaderen – zal er door verantwoordelijken binnen de TC en betrokken trainers gewerkt gaan worden met spelers-ontwikkelplannen. Hieruit zal dan voortkomen welke op- of afstroming van spe(e)l(st)ers er nodig is om de verschillende doelstellingen van de teams in het belang van de club haalbaar te maken.

Natuurlijk zijn de meningen en wensen van jullie voor volgend seizoen zeer belangrijk. Die hebben we in februari/maart geïnventariseerd in gesprekken met jullie. Jullie wensen zullen we tegen het concept leggen en hebben dan ook nu al een beeld van waar we naar toegaan met de teams, waar er eventueel ruimte is voor of behoefte aan versterking van buiten. En ja … natuurlijk zijn er ook nog veel onzekerheden, spelers/speelsters die komen/weggaan, promoties en eventuele degradaties, maar we zijn wel veel beter voorbereid op het volgende seizoen en kunnen het proces veel beter managen.

In dit proces ligt het initiatief dus veel meer dan in voorgaande jaren bij de TC. Dus als er ontwikkelingen zijn, nieuwe spelers of speelsters enz, zeg dan alsjeblieft geen dingen toe, maar neem contact op met de TC. Wij houden dan het overzicht. Suggesties zijn als vanzelfsprekend van harte welkom.

Misschien is dit voor sommigen een kleine cultuurshock, maar we denken dat het een verandering ten goede is om een veel meer gestructureerd beleid te voeren en verbeterde doorstroming binnen de vereniging te realiseren.

(bericht: TC VV Zaanstad / email: tc@vvzaanstad.nl)

Deel dit bericht als je het leuk vindt
© VV Zaanstad 2013-2018 - Privacyverklaring - Webdesign & development: Toewan grafische communicatie / Eric Visch
MENU