head1

Beheer sporthallen en kantines: hoe zit dat eigenlijk?

Rondom de volleybalvereniging Zaanstad zijn veel vrijwilligers actief. Zij verrichten met z’n allen veel werkzaamheden om er voor te zorgen dat VV Zaanstad de volleybalvereniging kan zijn waar de vereniging voor staat: een vereniging waar een ieder, van jong tot oud, van recreant tot competitiespeler en van laag tot hoog niveau zich thuis voelt. De betrokkenheid van velen – zowel van spelers maar ook ouders van jeugdleden – is hartverwarmend en zien we bijvoorbeeld terug in de vele bardiensten die gedraaid worden. Maar hoe zit dat nou eigenlijk met de opbrengsten uit onze kantine? Hoe belangrijk zijn die voor onze vereniging? En hoe is het beheer en zaalhuur eigenlijk geregeld?

Beheer en exploitatie sporthallen
De Stichting Exploitatie Beheer Volleyhal (SEBV)  beheert en exploiteert al jarenlang de sporthal Zaanlands West aan de Nieuwendamstraat in de Wijk Westerwatering, naast scholengemeenschap Compaen. Het onderhoud, de schoonmaak en de verhuur – inclusief de kantine – wordt door SEBV geregeld met als doel voor VV Zaanstad een zo gunstig mogelijke uitgangspositie te creëren. In de praktijk betekent dit dat de VV Zaanstad geholpen wordt de inhuur van de sporthal zo efficiënt en voordelig mogelijk te laten verlopen. Het Topsportcentrum De Koog wordt overigens apart beheerd door het Sportbedrijf in opdracht van de gemeente Zaanstad. Ook voor het gebruik van de sportkantine in De Koog wordt momenteel apart huur betaald.

Beheer en exploitatie sportkantines
Zowel de kantine van Zaanlands West als de sportkantine in het Topsportcentrum worden beheerd en geëxploiteerd door de Stichting Volleyhal Zaanstad (SVZ).  Voor het draaien van de bardiensten is de barcommissie verantwoordelijk: zij zorgt er voor dat er op elk moment leden en ouders van jeugdleden van VV Zaanstad achter de bar staan. De stichting SVZ is vanaf 1985 een langdurige relatie aangegaan met de volleybalvereniging Zaanstad. Elk jaar wordt er een bedrag van minimaal 11.500 euro overgeboekt naar de vereniging. Een langdurige relatie geeft ook aan dat er in mindere tijden 11.500 euro overgemaakt moet kunnen worden. Om dat mogelijk te maken, legt de stichting een kleine buffer aan. In één jaar moet SVZ met haar activiteiten minimaal 11.500 euro verdienen. Liever meer, want dan kunnen er extraatjes betaald worden. Zo zijn er in het lopende seizoen extra bijgedragen gedoneerd voor de trainingscoördinator en de  geluidsinstallatie in het Topsportcentrum. Tevens staat SVZ garant voor de licentie van heren-1 in de eredivisie.

Sinds de overgang naar het Topsportcentrum halverwege 2016 is er veel veranderd:

  • In Zaanlands West wordt alleen nog maar getraind en de kantine wordt minimaal gebruikt. Er is daar een minimale omzet en de kosten zijn gebleven.
  • Aan het gebruik van de kantine in het Topsportcentrum zijn flink wat kosten verbonden als gevolg van de huur die aan het Sportbedrijf betaald moet worden
  • Het geld moet in het Topsportcentrum vooral verdiend worden tijdens de ‘Zaanstad-dagen’. Dat zijn er echter maar een stuk of 15 per jaar.
  • Er is een minder intensief medegebruik in de breedtehal, dan voorgespiegeld is. Dat betekent ook minder inkomsten uit de kantine voor de Stichting Volleyhal.

Deze voorbeelden geven aan dat het bestuur op zoek is naar nieuwe bronnen van inkomsten enerzijds en naar mogelijkheden om de kosten te verminderen anderzijds, zodat ook de komende jaren de vaste bijdrage aan VV Zaanstad gegarandeerd is en waar nodig extra kan worden bijgedragen aan de verder ontwikkeling van de vereniging.

Bestuur
De besturen van beide stichtingen bestaan uit dezelfde mensen, allemaal oud-volleyballers die op vrijwillige basis zeer begaan zijn met VV Zaanstad en er alles aan doen om de vereniging zo veel mogelijk financieel te ondersteunen. Deze mensen zijn Bert Bok, Jeannet de Wit, Eric Hoorn, Henk de Reus en Anne Schut. Ze lopen zeer regelmatig rond op wedstrijddagen en nog wel vaker juist op niet wedstrijddagen om alles te organiseren. Contact opnemen met het bestuur kan altijd via de website www.volleyhal.nl. Op die website staan de emailadressen van de bestuursleden vermeld.

Deel dit bericht als je het leuk vindt
© VV Zaanstad 2013-2018 - Privacyverklaring - Webdesign & development: Toewan grafische communicatie / Eric Visch
MENU